Frivillig arbeid i utlandet

Har du lyst til å bidra til noe større enn deg selv? Grip muligheten og jobb frivillig i utlandet! Du får mulighet til å lære et nytt språk, bli kjent med en ny kultur, få ny kunnskaper og ferdigheter, og venner for livet. Og det finnes et vidt spekter av temaer og organisasjoner som du kan jobbe med!

1. Undersøk hvilke muligheter som finnes

Ønsker du å gi tid og egen arbeidskraft til et samfunnsnyttig prosjekt i utlandet? Internasjonal erfaring fra frivillig arbeid gir deg kompetanse som for eksempel språk, tilpasningsdyktighet, kulturforståelse og toleranse. Dette kan telle positivt når du skal ut i arbeidslivet. Sannsynligvis får du opplevelser for livet og venner fra mange ulike land på kjøpet.

Hva kan jeg gjøre som frivillig?

Frivillig arbeid er ikke bare å jobbe på barnehjem i et utviklingsland eller å redde utrydningstruede dyr. Det kan også være å drive mekkeverksted på en ungdomsklubb i Berlin, vedlikeholde en nasjonalpark i Italia, hjelpe på et asylmottak i Belgia eller jobbe med menneskeretter i en frivillig organisasjon – mulighetene er uendelige.

Det er mange organisasjoner som tilbyr frivillig arbeid i utlandet. Hvilke land du kan reise til, hvilke oppgaver du får, hvordan du skal bo, hvor mye du skal jobbe og hva det koster deg, varierer mye mellom tilbudene. Det er viktig å sette seg godt inn i betingelsene på forhånd, slik at du ikke blir overrasket når du først har reist.

Hvor finner jeg informasjonen jeg trenger?

Copyright: European Union

2. Bli frivillig gjennom Det europeiske solidaritetskorpset

Du kan jobbe frivillig i Europa og nærområdene inntil 12 måneder gjennom Det europeiske solidaritetskorpset.

I dette programmet er både reise, kost, losji og litt lommepenger inkludert – altså tilnærmet gratis for de som deltar. I tillegg er alle organisasjonene som tar imot frivillige forhåndsgodkjent og arbeidsforholdene avklart før du reiser ut. Du har også krav på språkkurs og får delta på egne seminarer sammen med andre frivillige fra hele Europa ved ankomst og midtveis i oppholdet.

Vil du vite mer?

Her kan du se hvordan andre ungdommer har hatt det som frivillige enten gjennom solidaritetskorpset eller forgjengeren Europeisk volontørtjeneste.

Ta kontakt med Eurodesk dersom du har spørsmål eller ønsker veiledning!

Copyright: European Commission

3. Frivillig arbeid i utlandet for ungdom med spesielle utfordringer

Ungdom med kronisk sykdom, en psykisk helseutfordring, en funksjonsnedsettelse, problemer på skolen, en utfordrende familiesituasjon, eller andre utfordringer i livet, kan få tilrettelagt for et opphold som frivillig i Europa. Oppholdet varer i mellom 2 uker og 2 måneder, og arrangeres i samarbeid med trygge og erfarne vertsorganisasjoner med en spesiell interesse for å ta imot og tilrettelegge for ungdom med litt ekstra i bagasjen.

Erfaringene med å sende ungdommer som på ulike måter opplever å falle utenfor på denne typen prosjekter, er svært gode. Tilbudet er gratis for ungdommene og oppleves som trygt både av ungdommene selv og støtteapparatet. Ungdommene får føle på mestring og fellesskap, og de får større tro på seg selv og egne muligheter. Her kan du lese mer om fordelene med å få en slik erfaring.

Sondre og Sander ble sendt til Slovenia og Finland av NAV Aust Agder. Les om hvordan opplevelsene de hadde bidro til å endre hvordan de så på seg selv og andre, samt egne muligheter i forholdt til utdanning og arbeid. Tidligere Hordaland fylkeskommune (nå Vestland fylkeskommune) gode erfaringer med å bruke EU-programmene for frivillig arbeid for å motvirke frafall i videregående skole.

Eurodesk veileder organisasjoner og institusjoner som ønsker å sende ungdommer med spesielle utfordringer på frivillig arbeid i utlandet. Vi samarbeider med et nettverk av NAV-kontorer, spesialskoler, og kommuner/fylkeskommuner som sender ut ungdommer med litt ekstra i bagasjen.

4. Veiledning til deg som ønsker å sende ungdommer med utfordringer på frivillig arbeid i utlandet

Tenker du at ungdommer med spesielle utfordring også burde få delta på prosjekter i utlandet, men er usikker på hvordan du skal komme i gang? Det trenger ikke være så vanskelig som du kanskje tror. Her har du et knippe tips hentet fra organisasjoner som har lang erfaring med å sende ungdommer som strever på frivillig arbeid i utlandet.