Nyttige Lenker

Her er noen ulike nettsider som kan være nyttige for deg!

EURAXESS Norge

Her finner du praktisk informasjon til mobile forskere, jobb- og finansieringsmuligheter, rekruttering og karriereutvikling. EURAXESS Norge består av forskningsinstitusjoner som gir assistanse til mobile forskere. Alle tjenester er kostnadsfrie.

NOKUT

NOKUT er et statlig direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet som gjennom evaluering, akkreditering og godkjenning av kvalitetssystemer, institusjoner og studietilbud har ansvar for å kontrollere kvaliteten på norske høyere utdanningsinstitusjoner. Seksjon for utenlandsk utdanning i NOKUT har ansvar for å godkjenne utdanning fra utenlandske læresteder.

UDIR

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for utviklingen av barnehage, grunnskole og videregående opplæring.

Finn.no

Finn.no er en norsk markedsplass på nett som formidler ulike typer annonser og tjenester for privatpersoner og bedrifter.