Utlandet for alle

Tenker du prosjekter i utlandet først og fremst er for skoleflinke jenter? Tro om igjen!