Ti gode grunner til å dra til utlandet

Fordelene ved internasjonale erfaringer er mange. Vi vil påstå at et utenlandsopphold har enda større nytteverdi for den enkelte enn de fleste er klar over.

For mange kan et utenlandsopphold endre retningen på livet fullstendig, og mange forteller at de har denne opplevelsen i bevisstheten nesten hver eneste dag i tiår etterpå.

Internasjonale muligheter er for alle, ikke bare for skoleflink, vellykket ungdom. Også ungdommer som har droppet ut av videregående, som sliter med motivasjon, er usikker på jobbmuligheter eller har mentale helseutfordringer, kan ha stor nytte og glede av et opphold i utlandet. Eurodesk kan formidle kontakt med organisasjoner som har spesialisert seg på å ta imot sårbar ungdom.

Og i tilfelle du ennå ikke er helt overbevist: Her har du 10 gode grunner som viser hvorfor et opphold i utlandet er både gøy, nyttig og veldig lærerikt.

1. Starte på nytt med blanke ark

Vi mennesker formes i relasjon til omgivelsene våre, og vi påvirker hverandre i større grad enn vi ofte er klar over. Om du oppholder deg i en ny kultur omgitt av nye mennesker er du langt fra familien og vennene som du er trygg på. Det kan være litt skremmende i begynnelsen, men mange opplever en frihet i at ingen vet noe om en fra før, og du får mulighet til å definere deg selv uavhengig av fortiden.

2. Mestre utfordringer

Ingen blir særlig stolt av å klare noe man synes er lett. Når du opplever å mestre noe du syntes var skikkelig vanskelig kan derimot selvtilliten få en boost. For de fleste vil det være en utfordring å reise til utlandet for å jobbe, studere eller jobbe frivillig. Du kjenner kanskje ingen fra før, og kanskje kan du ikke heller språket. Mange opplever likevel at de tøffeste opplevelsene eller periodene underveis i oppholdet blir det de lærer mest av, og kanskje også er mest stolte av i ettertid.

3. Økt selvstendighet

Som frivillig er du langt fra venner og familie, og du blir nødt til å ta mange avgjørelser på egen hånd. For mange er det nytt å sørge for innkjøp, matlaging og husarbeid, mens for andre er det selve arbeidet som byr på de største utfordringene. Når du opplever at du mestrer dette blir du tryggere på deg selv. Det at du er i en ny situasjon 24 timer i døgnet fører også til at den personlige utviklingen kan gå utrolig fort! Mange unge kommer hjem som nye mennesker, også etter kortere opphold på bare 1-2 måneder.

4. Tilpasningsdyktighet og fleksibilitet

Er du ny i en annerledes kultur blir du nødt til å tilpasse deg omgivelsene for å ha det bra. Ikke omvendt! Dermed lærer du å bli mer løsningsorientert dersom konflikter oppstår, for du er vant til at folk har forskjellig syn på og opplevelser av en sak. Har du en internasjonal erfaring på CV’en blir du ofte en mer diplomatisk og tilpasningsdyktig arbeidstaker. Slik kompetanse er veldig ettertraktet på arbeidsmarkedet. Uansett om du skal jobbe som bygningsarbeider, trikkefører eller du skal lede et kontorfellesskap, det er alltid behov for folk med gode samarbeidsevner.

5. Nye perspektiver

Å oppleve en annen kultur fører også til at du ser på din egen kultur med nye øyne. Noen sier at det å reise ut vil få deg til å elske landet ditt, andre får gode ideer til hva de tenker burde endres på hjemme. I alle tilfeller får du nye perspektiver og utfordres på mange av de oppfatningene og holdningene du hadde fra før. Du kan også bli flinkere til å se at du har flere valgmuligheter enn du kanskje trodde, både personlig og i forhold til jobb og karriere. Du blir rett og slett flinkere til å tenke utenfor boksen. Vil du bli mer kreativ? Reis ut!

6. Nytt språk

Når du oppholder seg i et annet land får du mulighet til å lære deg språket som brukes der. Det avhenger litt av hvor lenge du er borte og om du er i situasjoner der man tvinges til å lære seg språket, men muligheten er der uansett! Å lære seg et nytt språk kan ha stor verdi i forhold til videre utdannelse og jobbmuligheter, og fører dessuten til økt selvstendighet og mestring. Du kommer i tillegg tettere på kulturen og menneskene du møter når du har mulighet til å kommunisere med dem på deres eget språk.

7. Nye kunnskaper og ferdigheter

Uansett om du skal jobbe, studere eller jobbe frivillig, vil du tilegne seg mange nye kunnskaper og ferdigheter i løpet av et utenlandsopphold. Mange opplever å bli mer bevisste på egne styrker, interesser og kompetanse. Du får mulighet til å prøve seg i nye situasjoner, noe som kan åpne mange dører, på mange plan. Mange opplever å få styrket selvtilliten gjennom oppholdet, og at de dermed tør å starte på et utdanningsvalg de kanskje tidligere ikke hadde tro på at de ville klare.

8. Fint å ha på CV'en

En utenlandserfaring er en juvel på CV-en. Du stiller sterkere enn konkurrenter som ikke har en slik erfaring, noe som kan være avgjørende for at du får jobben du ønsket seg. I tillegg viser utenlandserfaringen at du at tør å ta skrittet ut i det ukjente, er selvstendig, fleksibel og løsningsorientert. Har du jobbet frivillig viser det også at du er engasjert, bryr deg om andre, og er villig til å gjøre en innsats for andre enn deg selv.

9. Nye vennskap - ny familie?

Gjennom et utenlandsopphold stifter du mange nye bekjentskaper, og de fleste får mange venner! Det kan være svært sterke vennskap, som i mange tilfeller varer livet ut. Enkelte knytter så sterke bånd at de omtaler hverandre som en ny familie. Mange vennskap knyttes på tvers av generasjoner, kulturer og livssituasjon, noe som gir verdifull læring for alle involverte. Men først og fremst: gode vennskap gir økt livskvalitet.

10. En indre reise

Mange reiser for å studere på et bestemt universitet, lære et bestemt språk eller delta på et utvalgt prosjekt. Mye av motivasjonen er ofte derfor knyttet til dette. Likevel er det mange opplever at de lærte mer om seg selv enn om verden omkring dem. Du vil få bedre innsikt i egne kvaliteter, hva som er viktig for deg i livet, hva du ønsker å prioritere framover, med mer. Dermed blir det også en indre, personlig reise.

Lurt å vite:

Mange unge er ikke klar hvor stor nytte de kan ha av et opphold i utlandet. Men uansett hva som er motivasjonen for å dra, så får man masse bonuslærdom i tillegg! Husk: det blir aldri helt slik du forestiller deg det. Det kan hende det blir bedre! Og det på tross av negative opplevelser.