Det europeiske solidaritetskorpset: medisin mot frafall i videregående

Utdanningsstatsrådene Melby (V) og Asheim (H) er bekymret for større elevfrafall etter koronakrisa (VG 27.05.2020). Samtidig sier regjeringen nei til et program som har hjulpet meg og mange andre drop-out ungdom tilbake til skolebenken.

Gjennom Det europeiske solidaritetskorpset kan ungdom mellom 18 og 30 år jobbe frivillig i et annet land i Europa i mellom 2 uker og 12 måneder. Programmet het tidligere EVS (European Voluntary Service) har blitt brukt for å gi gnisten tilbake til ungdom utenfor skole og arbeid av både Vestland fylkeskommune og flere NAV-kontorer.

Nye muligheter for drop out-ungdom

Jeg har aldri vært spesielt skoleflink, og droppet ut av videregående. Etter et frivillig arbeid-prosjekt i Finland sommeren 2018 snudde den negative spiralen, og jeg fikk mot til å begynne på påbygg. Jeg er ikke den eneste som har gått tilbake til et utdanningsløp etter å ha deltatt på et slikt prosjekt. Men nå har regjeringen sagt nei til videre deltakelse i Solidaritetskorpset.

Første gang jeg hørte om Erasmus+ var jeg på ett jobbsøkerkurs hos NAV. En presentasjon av et frivillig arbeid-prosjekt i Finland i fikk min oppmerksomhet. Jeg bestemte meg raskt for at dette var noe jeg ønsket å delta på. Det å reise til er nytt land ga meg en gyllen mulighet til å oppleve noe nytt. Jeg ble kjent med mange andre frivillige fra hele Europa, og fikk oppleve andre kulturer på nært hold. Oppgaven vi fikk var å bygge en trollpark for barn på vår egen kreative måte. Alle fikk bidra med ideer og løsninger, og hver enkelt fikk bruke sin kompetanse og interesser i arbeidet.  

Bedre selvtillit og større pågangsmot

Denne opplevelsen fikk meg til å se mange nye perspektiver, og jeg begynte å tenke nytt både i forhold til livet mitt generelt og videre utdanning. Jeg ble også mer utadvendt og tryggere på meg selv. Etter prosjektet lyktes jeg i å fullføre påbygg, og nå studerer jeg til en Bachelor i Arkeologi ved NTNU. Prosjektet i Finland ga meg tryggheten jeg trengte for å komme dit jeg er i dag.

Frivillig arbeid i utlandet gjennom Det europeiske solidaritetskorpset er en kraftfull medisin mot frafall i videregående skole. Derfor vil jeg oppfordre utdanningsstatsrådene Guri Melby og Henrik Asheim til å bruke den. Regjeringen bør snu i denne saken, Norge bør bli med i Det europeiske solidaritetskorpset!

Skrevet av Sondre Hansen