Ti prinsipper for Eurodesk

Eurodesk henvender deg som er ung og selv ønsker å ta steget ut i Europa, og til deg som jobber med ungdom og ønsker å tilrettelegge for at ungdommene i ditt nettverk kan benytte seg av internasjonale muligheter. Du kan få en-til-en veiledning om du har behov for det, enten over telefon, virtuelle platformer, mail, eller personlig oppmøte.

Eurodesk jobber etter ti sentrale prinsipper, som utgjør grunnmuren i organisasjonen.

Eurodesk er en organisasjon som:

  1. Har kvalifisert personale
  2. Alle tjenester er gratis
  3. Tar hensyn til den enkeltes muligherer og forutsetninger
  4. Tilbyr informasjon og veiledning til alle ungdommer
  5. Gir nøytral informasjon
  6. Henviser til andre informasjonssentre
  7. Formidler kontakt med lokale og regionale informasjonssentre i Europa
  8. Gir informasjon basert på ekte historier og personlige vitnesbyrd
  9. Henviser til programmer som gir økonomisk prosjektstøtte
  10. Støtter seg på pålitelige kilder

Eurodesk videreformidler kun informasjon fra ikke-kommersielle aktører.