Studere i utlandet

Drømmer du om å studere i et annet land i Europa? Kanskje er drømmen enklere å realisere enn du tror. Her får du mange nyttige tips på veien!

1. Få veiledning av ANSA

ANSA er organisasjonen for norske studenter i utlandet. De har svært god oversikt over ulike typer utdanninger og informasjon om opptakskrav, frister og hva Lånekassa dekker. Du bør derfor sjekke nettsiden deres og be om veiledning før du tar en avgjørelse.

Du kan bli medlem i ANSA etter at du er tatt opp på skole eller universitet i utlandet. De tilbyr også forsikring tilpasset studenter i utlandet. Ansa.no/medlem

2. Ta videregående skole i utlandet

ANSA (Nasjonalt informasjonssenter for studier i utlandet) gir gratis veiledning til ungdom som har spørsmål om utenlandsstudier. På http://www.ansa.no/utveksling finner du nyttig informasjon og en oversikt over godkjente utvekslingsorganisasjoner.

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) har kompetanse på internasjonale muligheter i grunnutdanningen. På deres nettside Utdanning i verden finner du nyttig informasjon hvis du ønsker å gå på skole i utlandet.

Internasjonal erfaring fra studier gir deg kompetanse som for eksempel språk, tilpasningsdyktighet, kulturforståelse og toleranse. Dette kan telle positivt når du skal ut i arbeidslivet.

Reis med en organisasjon eller et godkjent opplegg fra skolen

For de fleste som ønsker å ta deler av videregående i utlandet, er det viktig å få støtte fra Lånekassa. Det er i hovedsak to måter du som elev i videregående kan reise på utveksling med slik støtte:

Andre muligheter

Utenom disse to hovedmåtene er det også mulig å se verden mens du går på skole gjennom United World College eller tar hele eller deler av videregående i Frankrike.

En avtale mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om nordisk utdanningsfellesskap i videregående skole gjør at du kan ta fag i Norden som om du gikk på skole i Norge. Husk at skolen du velger må tilby rett fag og du må undersøke om du får godkjent fagene fra skolen som skal utstede vitnemål til deg.

Planlegg i god tid

Har du tenkt deg på skole i utlandet, må du planlegge i god tid! Søknadsfrister og opptakskrav kan variere. I tillegg kan det være utfordrende å søke om midler fra Lånekassen, så bruk litt tid på å sette deg inn i reglene.

Det er lurt å følge et godkjent opplegg

Hvis du ønsker å reise på egenhånd, det vil si ikke gjennom utvekslingsorganisasjon eller skolen du går på i Norge, er det ikke sikkert at du kan få støtte fra Lånekassa. Det kan også bli utfordrende å få oppholdet godkjent når du kommer hjem. Undersøk så mye som mulig før du bestemmer deg!

3. Studer i utlandet

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) har kompetanse på internasjonale muligheter i høyere utdanning. På deres nettside Utdanning i verden finner du nyttig informasjon hvis du ønsker å studere i utlandet.

Internasjonal erfaring fra studier gir deg kompetanse som for eksempel språk, tilpasningsdyktighet, kulturforståelse og toleranse. Dette kan telle positivt når du skal ut i arbeidslivet.

I høyere utdanning er det mange muligheter for å ta deler eller hele utdanningen i utlandet. Utdanning i verden gir deg råd om hva du bør tenke gjennom før du bestemmer deg.

Dra på utveksling

Hvis du ønsker å ta deler av utdanningen din i utlandet, har lærestedet ditt informasjon om hvilke muligheter som finnes. Utdanning i verden har en oversikt over utvekslingsavtaler på de ulike studieprogrammene.

Ta hele utdanningen ute

Ønsker du å ta en hel grad i utlandet bør du undersøke godt på forhånd.