Utenlandske ungdomsarbeidere bidrar til bedre brukermedvirkning i NAV

Brukerrådet for ungdom i NAV Trøndelag og NAV inviterte utalandske ungdomsarbeidere til en Innovasjonsarena om å bedre ungdommen sin brukermedvirking i NAV. Les om hvilke kulturforskjeller en møtte og hva en lærte fra hverandre

Den 20-21 november 2018 var utenlandske ungdomsarbeidere i Norge for å hjelpe NAV med ung brukermedvirkning. Som medlem av Brukerrådet for ungdom i NAV Trøndelag (BRU) fikk jeg være med på dette! Vi arrangerte en innovasjonsarena med målsetningen å øke unge voksne sin brukermedvirkning i NAV. Tittelen var «Ung medvirkning og samskaping i NAV», og ble arrangert i samarbeid med Arbeids og velferdsdirektoratet/NAV og BRU.

Formålet med arenaen var å spre «Trøndelagsmodellen» for ung brukermedvirkning til andre fylker i NAV. Vi ønsker at NAV skal bli flinkere til å involvere og lytte til ungdommer i NAV, og da kan denne modellen være et nyttig verktøy. Man oppretter et brukerråd bestående av unge brukere som er i NAV systemet eller som nettopp har vært det. Vi i brukerrådet snakker med andre unge NAV-brukere, og bringer deres synspunkter til NAV Trøndelag. Vi deltar også i ulike forskingsprosjekter, og gir innspill i forhold til tjenesteutvikling og tjenesteinnovasjon.

Fire fylker i NAV med både brukere og ansatte deltok for å lære om denne modellen. Til sammen var vi 48 deltakere på arenaen. Det var unge brukere i NAV og representanter fra Mental Helse Ungdom og Elevorganisasjonen.

Vi hadde også invitert inn ressurspersoner på ung brukermedvirkning fra Litauen, Romania og England. Disse fikk vi kontakt med gjennom et samarbeid NAV hadde med Medvirkningsagentene. Medvirkingsagentene er et internasjonalt nettverk som jobber med brukermedvirkning for ungdom i Norge og EU. Nettverket jobber med flere EU-finansierte prosjekter gjennom Erasmus + knytte til ung medvirkning. De jobber spesielt med land i Sentral og Øst-Europa.

I tillegg til å dele av hverandres erfaringer, ønsket vi at deltakerne skulle lære om hverandres kulturer og samfunn. Vi ønsket også å se om vi kan samarbeide internasjonalt om brukermedvirkning.     Deltakerne ble inndelt i fem grupper og de internasjonale ressurspersonene ble fordelt på gruppene. På den måten fikk vi spredt kunnskapen deres best mulig, og gruppene ble utfordret på å inkludere de engelskspråklige i arbeidet. Engelsk ble arbeidsspråket i gruppene, og vi nordmenn ble vant til å snakke engelsk på seminaret. Det førte til at vi av og til snakket engelsk til hverandre, i noen tilfeller også uten at de internasjonale deltakerne var tilstede. Det kunne føre til komiske situasjoner, der jeg eller andre kommenterte at «Vi kan snakke norsk nå». Slike episoder framkalte latter og skapte god stemming.

Målet var at de internasjonale ungdomsarbeiderne  skulle bidra med sin kompetanse, men hvilket utbytte hadde de andre gruppedeltakerne av dette?

Trude Harden fra NAV Horten har gitt denne tilbakemeldingen: «Det var utrolig lærerikt å være tilstede som fasilitator på denne arenaen. Vår gruppe hadde ressurspersoner fra Romania, Litauen, England og Norge. Våre internasjonale mentorer har en annen kultur og bakgrunn enn oss. De stiller en del spørsmål som vi ikke har tenkt på, de tør å være kritiske på en konstruktiv måte. I tillegg har de en kjempelang erfaring i å jobbe på denne måten, som er forholdsvis nytt for oss, og som vi drar nytte av. I et kulturelt perspektiv er dette fantastisk måte å bringe oss sammen på, uavhengig av hvor vi kommer fra»

Personer fra en annen kultur vil se våre problemstillinger fra en ny synsvinkel, og det setter i gang tankeprosesser som kan gi et bedre resultat enn om vi ikke hadde fått disse innspillene. Det hjelper oss til å bli mer kritiske, nytenkende og kreative. Dette merket jeg godt under dette seminaret! Derfor håper jeg at denne Innovasjonsarenaen vil være med på å øke NAV sin bruk av utenlandske ressurspersoner i sitt innovasjonsarbeid med ung brukermedvirkning».

Og hva var de utenlandske ungdomsarbeidere  sin opplevelse av dette prosjektet?

Popsor Dorian (21) og Vasi  Andrei Varga (23) fra organisasjonen Youth Federation of Cluj, i Romania forteller:

Dorian: It was a really good experience in Trondheim meeting a lot of people from Norway even from another countries. I realised that even in a developed country like Norway, there are some problems. We were invited to tell our stories about youth participation in Romania to inspire NAV to use similar methods. We gave them some good advices and some new project ideas and I was really impressed about their enthusiasm for making big changes in NAV. I hope our plans will work, and we will for sure continue the cooperation in the future!

Vasi: “It was a pleasure to be part of something so promising. The fact that NAV wants to engage more youngsters means that they care a lot about the services they provide for them, and above all, they care about the people. It was really nice to work together, to share our thoughts, ideas, experiences and contribute to a better NAV.  Hopefully our input will empower NAV, and have an impact on their plans for the future“

Forskjellene mellom Norge og Romania er store. Mens Norge er på 1.plass i FN sin levevilkårsindeks, ligger Romania på 51 plass. De har følge Store Norske Leksikon ca 19 millioner innbyggere, gjennomsnittsalderen i 2011 var 39,8 år og statsreligionen er rumenske – ortodokse kirke. Landet er preget av mye fattigdom og korrupsjon, og er en av de svakeste økonomiene i EU.  De som deltok fra Romania fikk muligheten til å se at ikke alt er perfekt i «verdens beste land» heller. Når ulike kulturer møtes lærer vi om hverandre sitt verdisett.

Læringen gikk begge veier, og noen norske verdier fikk spesiell oppmerksomhet. For eksempel ba en av de utenlandske ressurspersonene en av norske jentene å tegne, «fordi hun var jente». Fra hans perspektiv var det et kompliment, «fordi jenter er flinkere til å tegne en gutter». I Norge vekker slike utsagn negativ respons, siden vi mener at det ikke er kjønn som er avgjørende om en er flink til å tegne eller ikke. Derfor viser vi motstand mot en slik kategorisering basert på kjønn.Vi diskuterte også konseptet «dugnad», og jeg var overrasket over at dette konseptet er noe uvanlig i andre kulturer. Å bruke helgene til hytteturer er også noe folk fra andre land ofte synes er litt merkelig.

Kort oppsummert lærte vi utrolig mye av å ha de internasjonale ressurspersonene med i disse prosessene. Som medlem av Brukerrådet for ungdom i NAV Trøndelag vil jeg si at NAV har mye å tjene på å involvere internasjonale ressurspersoner og NAV-brukere når en skal utvikle nye metoder for brukermedvirkning i NAV. Læringsutbyttet var stort for begge parter, og jeg håper vi får flere muligheter til å arrangere kulturmøter på dette feltet. For som et afrikansk ordtak sier:

Skrevet av Atle Sognli, medlem av Brukerrådet for ungdom, NAV Trøndelag