En annerledes Operasjon dagsverk-dag hos Erasmus + ungdom!

Etter én dag i lokalene til Erasmus+ Ungdom, har jeg gått ut med langt mer kunnskap enn jeg gikk inn med. Under OD-dagen 4. november var jeg en av engasjerte vgs-elever som fikk OD-jobb her. Lite visste vi hvor mye vi selv ville få ut av den enkle jobben - utenom å kun tjene inn de obligatoriske pengene til Operasjon dagsverk.

Jeg og venninna mi, begge fra siste året på Edvard Munch Videregående skole, fant jobbetterlysningen på OD-dagen sin nettside. Vi søkte så med kun et snev at interesse, uten å vite særlig mer enn at dette var organisasjonen som stod bak konkurransen om gratis interrail-billetter, som vi allerede hadde meldt oss på.

I løpet av dagen ble vi sammen med 8 andre ungdommer undervist om organisasjonens mange tilbud og muligheter. Vi fikk også høre om de svært positive erfaringene til to av ‘lærerne’ våre, som selv hadde deltatt på prosjekter gjennom Erasmus +.

For meg var det nytt at flere tusen gratis Interrail-billetter ble delt ut som et resultat av konkurransen, og ikke bare et par - som jeg tidligere hadde trodd. Men enda mer overraskende var det å få høre at man kan arbeide frivillig i utlandet og samtidig få alle utgifter dekket - husly, reise, mat osv. Det første jeg tenkte var at dette ikke bare var en gratis utenlandsreise, men i tillegg også en karakterbyggende opplevelse. Det er en gyllen mulighet til å bli mer selvstendig og bedre kjent med seg selv. Dette forteller også omtrent alle de som har deltatt på frivillig arbeid.

I begynnelsen av dagen ble vi ungdommene bedre kjent med hverandre gjennom ulike kreative leker og øvelser. Deretter ble vi opplært i de ulike internasjonale programmene ungdom kan delta på. Vi delte oss så i tre grupper, dro ut på tre forskjellige videregående skoler (som ikke deltok i Operasjon Dagsverk). Der stod vi på stand og snakket med elevene i lunsjpausen deres. Ganske uventet, opplevde min gruppe opplevde at elevene på skolen ikke visste hva interrail var. De kjente heller ikke til Erasmus + programmene fra før. Dette gjorde meg overrasket, og litt frustrert.

Hvorfor når ikke denne verdifulle informasjonen ut til flere? Spesielt med tanke på at enkelte muligheter, som for eksempel frivillig arbeid, har et aldersspenn på hele 13-30 år! Dette er relevant for mange, og mange av de det er aktuelt for får ikke reist fordi de ikke har informasjon.

OD-dagen hos Erasmus + ungdom har vært utrolig nyttig for meg. Hadde jeg ikke deltatt på dette hadde jeg ikke vært klar over disse internasjonale mulighetene for ungdom. Jeg er nå fast bestemt på at vil gripe sjansen til å reise og jobbe frivillig i et annet land etter jeg er ferdig med videregående. Det samme engasjementet fikk nok enkelte av de ungdommene vi fikk kontakt med på de tre skolene - men majoriteten av ungdommer har dessverre fremdeles ikke blitt ordentlig opplyst om tilbudene engang! Jeg håper at Erasmus + ungdom vil bli mer synlig i framtida, slik at flere unge får en internasjonal erfaring på CV’en sin.

Jeg anbefaler sterkt alle å lese mer om dette på erasmusplussungdom.no. Grip sjansen!

Skrevet av Andrea Dalen, sammen med Anna Peel Edvard Munch videregående skole